Beste bezoeker,
Welkom op de pagina Zwemstrand Kaag en Braassem met informatie over het plan om een mooi zwemstrand te realiseren binnen de gemeente!

Wie zijn wij:
Begin vorig jaar is er een facebook actie gestart waarin 720 inwoners uit Kaag en Braassem hun voorkeur hebben uitgesproken voor een zwemstrand in de gemeente Kaag en Braassem, locaties Roelofarendsveen of Oude Wetering.
Dit initiatief is ook de gemeente niet ontgaan en samen met de initiatiefneemster,  9 vrijwilligers en 2 enthousiaste medewerkers van de gemeente zijn we dit plan nu verder gaan uitbouwen.

Waarom doen we dit:
Samen vinden wij dat het voor alle inwoners van de gemeente mogelijk moet zijn om aan het water te kunnen recreëren en plezier te maken!
Daar waar er al mooie plekken zijn in Rijnsaterwoude, Woubrugge, Hoogmade en Rijpwetering ontbreekt het aan een goede plek voor de inwoners van Roelofarendsveen of Oude Wetering waar alle inwoners van 0-100 nu en in de toekomst samen kunnen komen zwemmen.
En dat terwijl er water genoeg is en wij hier een unieke uitgangspositie hebben!

Afgelopen jaar tot heden:
Na een intensief, leerzaam en waardevol participatietraject hebben we als bewonerswerkgroep bekend gemaakt dat de voorkeurs locatie voor een zwemstrand in Roelofarendsveen/Oude Wetering de locatie van de huidige zwemsteiger aan de Galgekade is geworden.

Belangrijke voorwaarden voor deze locatie:
1. Niet te ver van het centrum van Roelofarendsveen/Oude Wetering is.
2. Een geleidelijke overgang van land naar water krijgt
3. Zicht heeft of krijgt op het water vanaf de ligweide/strandje (veiligheid)
4. Ligt op gepaste afstand van bestaande bebouwing (beperken overlast)
5. Liefst aan het Braassemermeer ligt (waterkwaliteit en beleving)

Via de enquêtes, bewonersavond en projectenmarkt hebben we belangrijke nieuwe aandachtspunten en ideeën verzameld, kritiek gehoord, met tegenstanders én enthousiaste medestanders gesproken.

Hoe staat het er nu voor: (update 3 Mei 2023).
In de afgelopen maanden heeft de werkgroep, nadat de voorkeurs locatie gekozen is – een nieuw zwemstrand grofweg op de plek van de huidige zwemsteiger aan de Galgekade- veel tijd gestoken in het concreter krijgen van waar allemaal rekening mee moet worden gehouden als we op die plek aan de slag willen.
Het gaat voor deze korte update te ver om alle details te benoemen, maar in grote lijnen is het nu de eerste uitdaging om een definitieve plek voor de tweede sluis te bepalen.
Dat is niet aan de werkgroep, maar een afstemming tussen het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Gemeente Kaag en Braassem en Braassemerland.
Als werkgroep moeten we voor dit moment geduld hebben totdat de exacte locatie bepaald is.
Tegelijkertijd heeft de exacte locatiekeuze voor de tweede sluis veel invloed op de (on)mogelijkheden voor het realiseren van een zwemstrand.
Daarom hebben we als werkgroep onze ideeën gedeeld met die partijen, zodat zij weten waar wij de sluis het liefste zien; op een plek zodat er ruimte genoeg overblijft voor een combinatie van sluis, zwemstrand en gemaal.
Pas als dat duidelijk is kunnen we als werkgroep weer aan de slag om te kijken naar de technische oplossing voor de zwemlocatie, het opstellen van een concreter budget en een tijdslijn voor de realisatie.

En wanneer is het dan zo ver?
Omdat het puzzelen rondom de sluis een combinatie is van technische en financiële haalbaarheid met diverse partijen, is het lastig te zeggen wanneer wij weer stappen kunnen zetten.
Op dit moment is de verwachting dat voor de zomer duidelijk wordt waar de sluis komt.
Maar dat is onder voorbehoud dat alle technische berekeningen dan ‘op zijn plek vallen’.
We hopen dat het ze lukt en dat wij voor de zomer, maar zeker kort daarna snel met meer nieuws kunnen komen.
Dus als je in de tussentijd met je duikbril en badmuts op over de keien aan het klimmen bent of toch weer met je kleine kinderen naar De Tweesprong fietst: weet dan dat werkgroep met even zo veel enthousiasme en inzet bezig is om te zorgen dat we een zwemstrand krijgen!

Wil je ons helpen:

  1. Heb jij kennis van civieltechnische werkzaamheden (gww) –van de techniek en/of kosten(raming)? En vind je het leuk om jouw kennis en ervaring in te zetten voor alle inwoners van Roelofarendsveen/Oude Wetering?
  2. Heb jij kennis van subsidieverlening en fondsen die mogelijk subsidie verlenen voor het realiseren van recreatieve, groene, zwem voorziening? Of weet jij hoe je een goede subsidieaanvraag opstelt? En vind jij het ook leuk om je kennis in te zetten voor alle inwoners van Roelofarendsveen/Oude Wetering?

Als werkgroep leden doen we dit naast onze dagelijkse bezigheden; het kost zeker tijd en moeite, maar dat is heus te combineren!

Zie je het zitten ons te helpen? Geef dan je naam en contactgegevens door via: info@zwemstrand-kaagenbraassem.nl